A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


Bijbel gespreksavonden

VROUWEN IN HET OUDE TESTAMENT

 

Geschiedenisboeken zijn meestal geschreven vanuit het perspectief van mannen. Niet van de gewone man in de straat, maar van mannen die regeren, het land besturen en de macht in handen hebben. Over het leven van gewone mensen berichten geschiedenisboeken meestal niet. Op enkele uitzonderingen na komen vrouwen haast niet voor. In de Bijbel is het niet veel anders. De meeste verhalen die we in de liturgie kunnen beluisteren gaat het veel over mannen. Tussen de regels door vernemen we iets over het leven van het volk van God. Wat bijzonder opvalt is dat telkens als het volk van God in moeilijkheden verkeerd een vrouw opstaat. Zij wordt door God geroepen om het volk de richting te wijzen die God wil en naar vrijheid voert.

 

Bij de evaluatie van de Bijbelgespreksavonden in het najaar van 2017 en het zoeken naar Bijbelverhalen die we zouden kunnen bespreken in het voorjaar van 2018 werd de vraag gesteld: ‘We horen zo weinig over vrouwen in de Bijbel! Zouden we niet enkele verhalen kunnen lezen over vrouwen in het Oude Testament? Vier vrouwen die een voorname rol spelen in het boek Genesis komen aan het woord.

 

1.       HAGAR: is de Egyptische slavin van aartsmoeder Sara. Ze heeft haar bekendheid vooral gekregen, doordat zij de onvruchtbaarheid van haar meesteres vergoedt, en een zoon baart waarvan aartsvader Abraham te verwekker is. Een jaar later krijgt Sara alsnog een kind en wordt Hagar, samen met haar zoon, de woestijn ingestuurd. Kijkt God nu niet meer naar Hagar om? Genesis 16,7-15

2.       REBEKKA: is in de bijbel de vrouw van Isaak en de moeder van Esau en Jakob. De verhalen waarin zij een rol speelt zijn meesterstukjes van vertelkunst. Genesis 24,50-59

3.       RACHEL: is de beminde van aartsvader Jakob. Laban de schoonvader van Jakob schuift zijn oudste dochter Lea tijdens het huwelijksfeest naar voren, Jacob ontdekt dit te laat. Hoe loopt dit af? Genesis 29,15-30

4.       TAMAR: haar man sterft terwijl ze nog geen kinderen hebben. Welke rol gaat zijn spelen in de relatie van God met zijn volk? Genesis 38,6-26

 

De vier avonden zijn gepland op vier opeenvolgende donderdagen: 1, 8, 15 en 22 maart 2018.

 

De Bijbelavonden gaan door op het Parochiecentrum, Markt 55, 5554 CA Valkenswaard. We beginnen om 20.00 uur. De avonden worden geleid door Lisette en René Hornikx.

Kosten: € 12,00

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij R. Hornikx: rhjhornikx@hotmail.com of 040-2538449. Opgeven kan via email parochie.centrum.willibrord@onsmail.nl telefonisch 040-2017574.

Heeft u vragen, bent u nieuwsgierig of wilt u meer weten? Kom een keer langs op een van de avonden of mail met uw vragen 

Telefoon: (040) - 201 75 74 (ma t/m do van 09.00 uur tot 12.00 uur)

 

 

 

 

Activiteiten