A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


Bijbelavonden

VROUWEN IN HET NIEUWE TESTAMENT

Vier bijbelavonden najaar “Vrouwen in het Nieuwe Testament” De bespreking van vrouwen in het Oude Testament in het voorjaar 2018 viel bij de deelnemers zeer in de smaak. Zo goed zelfs dat ze vroegen om in het najaar 2018 aandacht te besteden aan vier vrouwen uit het Nieuwe Testament. 

 

En in de jonge kerk zijn vrouwen opnieuw draagsters van het geloof. Vier vrouwen die een voorname rol spelen in het het Nieuwe Testament en het beginnende christendom:


1. DE LIEFDEVOLLE ZONDARES: de hoofdpersoon in Lucas 7,36-50 is een vrouw die ongevraagd het huis binnenkomt van een Farizeeër waar Jezus te gast is. Onder een vloed van tranen zalft ze zijn voeten met kostbare olie. Het moet ons niet verwonderen dat men zich aangevraagd heeft wie die vrouw wel mag geweest zijn.

2. DE KROMGEBOGEN VROUW: het verhaal van deze vrouw lezen we alleen bij Lucas 13,10-17. Meer dan de andere evangelisten schenkt Lucas aandacht aan de vrouw. Op de eerste plaats is dit verhaal een bevrijdingsverhaal. Het leven van deze vrouw is bekneld, aan banden gelegd, al 18 jaar. Eindelijk wordt zij van haar boeien bevrijd. 


3. MARIA MAGDALENA: Maria van Magdala, een dorpje aan het meer van Galilea, is een figuur waarover historisch gezien weinig geweten is. Ze was een zwaarzieke vrouw, bezeten door zeven geesten. Jezus geneest haar en dit heeft blijkbaar een ommekeer, een bekering in haar leven teweeg gebracht. We leren haar een beetje beter kennen in het verhaal van Johannes 20,11-18


4. LYDIA: Als je bijbelse kennis zich eerder beperkt tot de bijbelgedeelten die in de zondagse lezingen aan bod komen, ken je haar waarschijnlijk niet. De niet bijbelvaste lezer zullen haar dan ook niet snel kunnen vinden. Over haar lezen we als Lucas in zijn Handelingen van de Apostelen uitvoerig verteld over Paulus. In Handelingen 16,11-15.40 leren we Lydia de purperverkoopster uit Tyatira beter kennen.

 

De vier avonden zijn gepland op vier opeenvolgende donderdagen: 8, 15 en 22 en 29 november 2018.

 

De Bijbelavonden gaan door op het Parochiecentrum, Markt 55, 5554 CA Valkenswaard. We beginnen om 20.00 uur. De avonden worden geleid door Lisette en René Hornikx.

Kosten: € 12,00

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij R. Hornikx: rhjhornikx@hotmail.com of 040-2538449. Opgeven kan via email parochie.centrum.willibrord@onsmail.nl telefonisch 040-2017574.

Heeft u vragen, bent u nieuwsgierig of wilt u meer weten? Kom een keer langs op een van de avonden of mail met uw vragen 

Telefoon: (040) - 201 75 74 (ma t/m do van 09.00 uur tot 12.00 uur)

 

 

 

 

Activiteiten

22 oktober - Themabijeenkomst - Valkenswaard

O.l.v. pastoor F. Spooren in de Nicolaaspastorie aanvang 20:00 uur. De eerste van drie bijeenkomsten rond preken van Henri Nouwen
meer >>

29 oktober - Themabijeenkomst - Valkenswaard

O.l.v. pastoor F. Spooren in de Nicolaaspastorie aanvang 20:00 uur. De tweede van drie bijeenkomsten rond preken van Henri Nouwen
meer >>

5 en 6 november - Informatieavond Eerste H. Communie - 20:00 uur

In Waalre (5 nov.) en in Aalst (6 nov.) vinden informatiebijeenkomsten plaats over de voorbereiding op de Eerste H. Communie in 2019. Wilt u hierover meer weten? Kom dan naar een van de twee bijeenkomsten.
meer >>