A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


Nieuws

Maandelijks rozenkransgebed in 2018 voor de vrede


De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld.

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden zal worden, zijn: 1 januari Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede 2 februari Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 19 maart Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria 9 april Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) 31 mei Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth 9 juni Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria 7 juli Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch 15 augustus Hoogfeest Maria Tenhemelopneming 8 september Feest Maria Geboorte 7 oktober Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans 1 november Hoogfeest Allerheiligen 8 december Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria Ontvang elke maand een sms Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook wanneer het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede. Via de site van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland kunt u zich aanmelden voor de sms-service.

Activiteiten

22 oktober - Themabijeenkomst - Valkenswaard

O.l.v. pastoor F. Spooren in de Nicolaaspastorie aanvang 20:00 uur. De eerste van drie bijeenkomsten rond preken van Henri Nouwen
meer >>

29 oktober - Themabijeenkomst - Valkenswaard

O.l.v. pastoor F. Spooren in de Nicolaaspastorie aanvang 20:00 uur. De tweede van drie bijeenkomsten rond preken van Henri Nouwen
meer >>

5 en 6 november - Informatieavond Eerste H. Communie - 20:00 uur

In Waalre (5 nov.) en in Aalst (6 nov.) vinden informatiebijeenkomsten plaats over de voorbereiding op de Eerste H. Communie in 2019. Wilt u hierover meer weten? Kom dan naar een van de twee bijeenkomsten.
meer >>