A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


OVERZICHT ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE:

Brief van pastoor Spooren aan de parochianen

12 juli 2020

In deze brief richt pastoor Spooren zich tot de parochianen. In dankbaarheid voor de ontvangen steun en verbonden in gebed.


Valkenswaard, 27 juni 2020

Beste parochianen van de H. Willibordparochie,


Ik heb bericht gehad dat de nieroperatie op vrijdag 3 juli plaats vindt in het Catharinaziekenhuis. Deze datum mocht ik eerder deze week van het ziekenhuis vernemen. Er was nog het voorbehoud van de toestemming van de cardiologe van het Maxima Medisch Centrum. Op vrijdagmorgen kreeg ik van haar het bericht dat het akkoord is. Ik heb veel
baat bij de pacemaker die ik drie weken geleden heb gekregen. Het bekend zijn van de datum van de operatie is voor mij een goede gelegenheid om mij
persoonlijk tot u te richten.

Ik wil op de eerste plaats iedereen bedanken voor het medeleven dat ik in de afgelopen tijd mocht ervaren. Een vracht van kaarten mocht ik ontvangen. Daarnaast brieven, mails, bloemen, planten, presentjes in allerlei vormen. De persoonlijke woorden op vele kaarten vond ik ontroerend. Het deed me goed te zien dat de kaarten uit alle vijf de kerklocaties van onze Willibrordparochie kwamen. 

“Zo ineens” uit het actieve leven te worden geplukt, dat valt me natuurlijk niet mee. Moeten wachten, aan de zijlijn staan, dat valt me niet gemakkelijk. Ik ben zo gewend aandacht te hebben voor ernstige zieken, stervenden en rouwenden. Voor mijn gevoel “zo ineens” sta ik aan de andere kant. Maar ik kan niet anders dan me overgeven aan wat er op me afkomt. Bij alle onzekerheid is het medeleven van velen een echte steun. Het gelovig vertrouwen ben ik gelukkig in deze moeilijke tijd niet kwijtgeraakt. Integendeel. De toezegging van velen om met mij mee te bidden, kaarsjes te ontsteken, ervaar ik als weldadig.


Ik ben me ervan bewust dat de afgelopen tijd voor velen een moeilijke periode is geweest. De gevolgen van Covid-19 zijn ook aan onze parochie niet voorbijgegaan. Sterkte voor alle getroffenen die een overledene betreuren; voor allen die kampen met de gevolgen van hun ziek-zijn.


Bij deze woorden van dank wil ik ook nadrukkelijk de pastores van ons pastorale team en het parochiebestuur betrekken. We wisten al langer dat we een fijn team hebben, en samen veel werk kunnen verzetten. In deze bijzondere tijd van de Lock down en van mijn ziekte heb ik enorm veel steun ervaren van diaken Bas Leijtens, pater Ramesh en pater John. Ik dank hen voor hun extra inzet, voor alle betrokkenheid en vriendschap. Ook het parochiebestuur wil ik bedanken voor de inzet tijdens de moeilijke periode van de afgelopen maanden. Dank voor alle goede zorgen.

Gelukkig is er nu sprake van een versoepeling van de corona-maatregelen. Fijn dat het vieren in onze kerken op korte termijn (met beperkingen) weer mogelijk is. Ik hoop u na de herstelperiode van de operatie weer persoonlijk te spreken en te ontmoeten en dienstbaar te kunnen zijn als pastoor in deze parochie.

Nogmaals dank, in gebed verbonden.

Alle goeds; Gods zegen.

Vriendelijke groeten,
Pastoor Felie Spooren

Activiteiten

Lees het parochieblad de Torenvalk nu ook online!

Exemplaren liggen ook voor u klaar achter in de kerken. U kunt een exemplaar meenemen.
meer >>

7 tips om God te zoeken in de zomer

Ga met God; dichtbij Hem leven. Hoe doe je dat? Hier 7 tips om God te zoeken in je vakantie.
meer >>

Brochure kerkelijke vieringen in de parochie.

In de doordeweekse vieringen vanaf 15 juni. In de weekendvieringen vanaf 1 juli 2020.
meer >>