A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


Oecumenische Werkgroep

Open kerkendag, zondag 15 september - georganiseerd door de Oecumenische werkgroep
 

Opengestelde kerken:
H.Willibrordkerk Waalre, Agnus Dei-kerk en O.L.Vrouw Presentatiekerk in Aalst.

 

Thema:  'Is dit ook kerk'

 

Onlangs heeft de Raad van kerken de brochure ' Is dit ook kerk' uitgegeven. De achterliggende gedachte is : 'Laat als kerk zien waar je kracht ligt, wat heb je te bieden'.
Op tal van plaatsen in het land wordt er gewerkt aan nieuwe vormen van kerk zijn. 

Veel van die activiteiten hebben een diaconaal en sociaal karakter en worden georganiseerd en gedragen door vrijwilligers. Zo ook in Aalst en Waalre.
Door het organiseren van de Kerkendag wil de Oecumenische werkgroep deze gedachte vormgeven De bezoeker kan kiezen uit diverse activiteiten en een kijkje nemen in de drie bovengenoemde kerken.


Het programma:
14. uur – 16.30 uur: Iconen tentoostelling in de H.Willibrorduskerk in Waalre.
Het thema is 'Barmhartigheid'. Om 15.00 zal door Geert Hüsstegen, de schilder van de iconen ,

een toelichting worden gegeven.
Aan de hand van de iconen zal zichtbaar gemaakt worden hoe, door sociale en diaconale
activiteiten, het chtistelijk leven in Aalst en Waalre gestalte krijgt. 

16.15 uur- 17.15 uur: Wandeling van de H. Willibrorduskerk naar de Agnus Dei-kerk.
Wandelend over mooie wegen en paden tussen de twee kerken gaan we met elkaar in gesprek.
Bij aankomst in de Agnus Dei- kerk  wordt u ontvangen met een drankje waarna we vanaf
17.15 uur kunnen genieten van een eenvoudige maaltijd.

17.15 uur tot 19.15 uur: Maal en verhaal in de Agnus Dei-kerk.
Een gezellige maaltijd waarbij er aan allerlei tafels  mogelijkheden zijn om in gesprek te raken over diaconale en sociale activiteiten in Aalst en Waalre. Vertegenwoordigers van  diverse werkgroepen en organisaties, kerkelijk en niet kerkelijk,  zullen hierbij aanwezig zijn  om ons te informeren over hun werk en zo nodig vragen te beantwoorden.

19.30 uur – 20.30 uur: Ameezing in de Onze Lieve Vrouw Presentatie kerk met medewerking van  het Kwartet 'Mariposa' onder leiding van Caroline van Woerkom. Naast de samenzang zal de avond opgeluisterd worden door het optreden van het kwartet 'Mariposa'. Voor deze Ameezing bent u van harte uitgenodigd, niet alleen koorzangers maar ieder die het leuk vindt om te zingen. Het repertoire zal divers zijn.

 

Afsluiting : 20.30 uur  

We sluiten de Kerkendag af met een drankje in het parochiehuis of de tuin van de O.L. Vr. Presentatiekerk. 


Oecumenische werkgroep Aalst -Waalre.

Activiteiten

Yes we gaan beginnen! Alpha Youth ONLINE [16 - 25 jaar]

Vanaf 15 oktober a.s. lang tien weken lang in jouw woonkamer. Meld je aan!
meer >>

Eerste H. Communie 2020/2021 - nieuwe start

Ben je voor de zomervakantie gestart met de communievoorbereiding? Lees dan ook verder.
meer >>

Save the date! WJD@home 2021

Van 29 t/m 31 januari 2021 organiseert Jong Katholiek weer een WJD@Home op Ameland. Jongeren vanaf 15 jaar kunnen mee. Begin september volgt er meer informatie en begint de inschrijving.
meer >>