A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


Oecumenische Werkgroep

Open kerkendag, zondag 15 september - georganiseerd door de Oecumenische werkgroep
 

Opengestelde kerken:
H.Willibrordkerk Waalre, Agnus Dei-kerk en O.L.Vrouw Presentatiekerk in Aalst.

 

Thema:  'Is dit ook kerk'

 

Onlangs heeft de Raad van kerken de brochure ' Is dit ook kerk' uitgegeven. De achterliggende gedachte is : 'Laat als kerk zien waar je kracht ligt, wat heb je te bieden'.
Op tal van plaatsen in het land wordt er gewerkt aan nieuwe vormen van kerk zijn. 

Veel van die activiteiten hebben een diaconaal en sociaal karakter en worden georganiseerd en gedragen door vrijwilligers. Zo ook in Aalst en Waalre.
Door het organiseren van de Kerkendag wil de Oecumenische werkgroep deze gedachte vormgeven De bezoeker kan kiezen uit diverse activiteiten en een kijkje nemen in de drie bovengenoemde kerken.


Het programma:
14. uur – 16.30 uur: Iconen tentoostelling in de H.Willibrorduskerk in Waalre.
Het thema is 'Barmhartigheid'. Om 15.00 zal door Geert Hüsstegen, de schilder van de iconen ,

een toelichting worden gegeven.
Aan de hand van de iconen zal zichtbaar gemaakt worden hoe, door sociale en diaconale
activiteiten, het chtistelijk leven in Aalst en Waalre gestalte krijgt. 

16.15 uur- 17.15 uur: Wandeling van de H. Willibrorduskerk naar de Agnus Dei-kerk.
Wandelend over mooie wegen en paden tussen de twee kerken gaan we met elkaar in gesprek.
Bij aankomst in de Agnus Dei- kerk  wordt u ontvangen met een drankje waarna we vanaf
17.15 uur kunnen genieten van een eenvoudige maaltijd.

17.15 uur tot 19.15 uur: Maal en verhaal in de Agnus Dei-kerk.
Een gezellige maaltijd waarbij er aan allerlei tafels  mogelijkheden zijn om in gesprek te raken over diaconale en sociale activiteiten in Aalst en Waalre. Vertegenwoordigers van  diverse werkgroepen en organisaties, kerkelijk en niet kerkelijk,  zullen hierbij aanwezig zijn  om ons te informeren over hun werk en zo nodig vragen te beantwoorden.

19.30 uur – 20.30 uur: Ameezing in de Onze Lieve Vrouw Presentatie kerk met medewerking van  het Kwartet 'Mariposa' onder leiding van Caroline van Woerkom. Naast de samenzang zal de avond opgeluisterd worden door het optreden van het kwartet 'Mariposa'. Voor deze Ameezing bent u van harte uitgenodigd, niet alleen koorzangers maar ieder die het leuk vindt om te zingen. Het repertoire zal divers zijn.

 

Afsluiting : 20.30 uur  

We sluiten de Kerkendag af met een drankje in het parochiehuis of de tuin van de O.L. Vr. Presentatiekerk. 


Oecumenische werkgroep Aalst -Waalre.

Activiteiten

Vanaf 21 en 22 november 2020 zijn in onze parochie de weekendvieringen weer publiek toegankelijk voor maximaal 30 kerkbezoekers

Om te kunnen deelnemen aan een zaterdag- of een zondagviering, is een telefonische reservering vooraf noodzakelijk.
meer >>

Omzien naar elkaar - nieuwe slogan Actie Kerkbalans

Zoals we met ons geloof en onze talenten bijdragen aan het leven van de Kerk, is het ook belangrijk om onze financiële middelen te delen met de gemeenschap van de Kerk. De actie Kerkbalans nodigt ons daartoe uit. Doe mee!
meer >>

Kisi-Kids Engelenjournaal online te volgen

Het Engelenjournaal is een initiatief van KISI Een programma voor jong en oud om samen de advent te beleven en voor te bereiden op Kerstmis. We gaan op Expeditie Betlehem, reizen door de Bijbel heen en vullen iedere dag onze Jesseboom.
meer >>