A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


Nieuws

Nieuwe leden parochiebestuur


Per 1 januari 2020 heeft de bisschop een nieuwe penningmeester en secretaris benoemd in het bestuur van onze parochie. Wij wensen Jos Brand en Marion Brenninkmeijer veel succes in hun functie en bidden om Gods zegen.

Pr. Felie Spooren

Op 31 december is de heer Van Loon teruggetreden als penningmeester van de parochie. Vele tientallen jaren heeft hij zich ingezet voor de parochie, zowel voor als na de fusie. Het parochiebestuur is de heer Van Loon zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet. Niet alleen als voormalig penningmeester, maar ook als vrijwilliger in diverse andere gremia.

Een tweede bestuursmutatie betreft de functie van secretaris. Recent heeft Philip van Gils aangegeven te willen terugtreden als secretaris. Het bestuur respecteert deze beslissing en is de heer Van Gils zeer erkentelijk voor zijn bewezen diensten en inzet. Door dit plotselinge terugtreden stond het bestuur voor de moeilijke opgave om op korte termijn een nieuwe secretaris met bestuurlijke deskundigheid te vinden. Gelukkig is mevrouw Marion Brenninkmeijer bereid gevonden om de taak van secretaris opnieuw op zich te nemen.

Ik bid om Gods zegen over onze parochie en wens het bestuur een vruchtbaar 2020 toe.

Pastoor Felie Spooren

Activiteiten

Brief van pastoor Spooren aan de parochianen

In deze brief richt pastoor Spooren zich tot de parochianen. In dankbaarheid voor de ontvangen steun en verbonden in gebed.
meer >>

Lees het parochieblad de Torenvalk nu ook online!

Exemplaren liggen ook voor u klaar achter in de kerken. U kunt een exemplaar meenemen.
meer >>

Brochure kerkelijke vieringen in de parochie.

In de doordeweekse vieringen vanaf 15 juni. In de weekendvieringen vanaf 1 juli 2020.
meer >>