A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


Nieuws

Nieuwe leden parochiebestuur


Per 1 januari 2020 heeft de bisschop een nieuwe penningmeester en secretaris benoemd in het bestuur van onze parochie. Wij wensen Jos Brand en Marion Brenninkmeijer veel succes in hun functie en bidden om Gods zegen.

Pr. Felie Spooren

Op 31 december is de heer Van Loon teruggetreden als penningmeester van de parochie. Vele tientallen jaren heeft hij zich ingezet voor de parochie, zowel voor als na de fusie. Het parochiebestuur is de heer Van Loon zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet. Niet alleen als voormalig penningmeester, maar ook als vrijwilliger in diverse andere gremia.

Een tweede bestuursmutatie betreft de functie van secretaris. Recent heeft Philip van Gils aangegeven te willen terugtreden als secretaris. Het bestuur respecteert deze beslissing en is de heer Van Gils zeer erkentelijk voor zijn bewezen diensten en inzet. Door dit plotselinge terugtreden stond het bestuur voor de moeilijke opgave om op korte termijn een nieuwe secretaris met bestuurlijke deskundigheid te vinden. Gelukkig is mevrouw Marion Brenninkmeijer bereid gevonden om de taak van secretaris opnieuw op zich te nemen.

Ik bid om Gods zegen over onze parochie en wens het bestuur een vruchtbaar 2020 toe.

Pastoor Felie Spooren

Activiteiten

Vanaf 21 en 22 november 2020 zijn in onze parochie de weekendvieringen weer publiek toegankelijk voor maximaal 30 kerkbezoekers

Om te kunnen deelnemen aan een zaterdag- of een zondagviering, is een telefonische reservering vooraf noodzakelijk.
meer >>

Omzien naar elkaar - nieuwe slogan Actie Kerkbalans

Zoals we met ons geloof en onze talenten bijdragen aan het leven van de Kerk, is het ook belangrijk om onze financiële middelen te delen met de gemeenschap van de Kerk. De actie Kerkbalans nodigt ons daartoe uit. Doe mee!
meer >>

Kisi-Kids Engelenjournaal online te volgen

Het Engelenjournaal is een initiatief van KISI Een programma voor jong en oud om samen de advent te beleven en voor te bereiden op Kerstmis. We gaan op Expeditie Betlehem, reizen door de Bijbel heen en vullen iedere dag onze Jesseboom.
meer >>