A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


Nieuws

Nieuwe leden parochiebestuur


Per 1 januari 2020 heeft de bisschop een nieuwe penningmeester en secretaris benoemd in het bestuur van onze parochie. Wij wensen Jos Brand en Marion Brenninkmeijer veel succes in hun functie en bidden om Gods zegen.

Pr. Felie Spooren

Op 31 december is de heer Van Loon teruggetreden als penningmeester van de parochie. Vele tientallen jaren heeft hij zich ingezet voor de parochie, zowel voor als na de fusie. Het parochiebestuur is de heer Van Loon zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet. Niet alleen als voormalig penningmeester, maar ook als vrijwilliger in diverse andere gremia.

Een tweede bestuursmutatie betreft de functie van secretaris. Recent heeft Philip van Gils aangegeven te willen terugtreden als secretaris. Het bestuur respecteert deze beslissing en is de heer Van Gils zeer erkentelijk voor zijn bewezen diensten en inzet. Door dit plotselinge terugtreden stond het bestuur voor de moeilijke opgave om op korte termijn een nieuwe secretaris met bestuurlijke deskundigheid te vinden. Gelukkig is mevrouw Marion Brenninkmeijer bereid gevonden om de taak van secretaris opnieuw op zich te nemen.

Ik bid om Gods zegen over onze parochie en wens het bestuur een vruchtbaar 2020 toe.

Pastoor Felie Spooren

Activiteiten

Yes we gaan beginnen! Alpha Youth ONLINE [16 - 25 jaar]

Vanaf 15 oktober a.s. lang tien weken lang in jouw woonkamer. Meld je aan!
meer >>

Eerste H. Communie 2020/2021 - nieuwe start

Ben je voor de zomervakantie gestart met de communievoorbereiding? Lees dan ook verder.
meer >>

Save the date! WJD@home 2021

Van 29 t/m 31 januari 2021 organiseert Jong Katholiek weer een WJD@Home op Ameland. Jongeren vanaf 15 jaar kunnen mee. Begin september volgt er meer informatie en begint de inschrijving.
meer >>