A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria

De Goede Week 2020 - “Kijk naar de geopende armen van de gekruisigde Christus, laat je steeds opnieuw redden"

In de kerken zijn er t/m het Hoogfeest van Pinksteren geen HH. Missen

 

Kerken open voor stil gebed en misboekjes voor thuisgebruik beschikbaar:

- De kerken zijn geopend voor stil gebed tijdens de tijden waarop de H. Mis zou plaatsvinden -

- De misboekjes voor de zondagsvieringen en de misboekjes voor de vieringen van de Goede Week liggen voor u klaar in onderstaande kerken. Neem gerust de boekjes mee voor thuisgebruik.-

 

 

 

Vastenactie 2020 'werken aan je toekomst'

Nu het openbare leven tot stilstand is gekomen als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus, vindt ook de jaarlijkse collecte voor de Vastenactie geen doorgang. Collecteren hiervoor gebeurt normaal gesproken juist in Veertigdagentijd. Mgr. Van den Hout bisschopreferent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking, vraagt om de Vastenactie niet te vergeten. 

Mgr. van den Hout zegt hierover namens de bisschoppenconferentie: ‘In deze bijzondere Vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook wereldwijd.’

In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden –  onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst. 

Wat kunt u bijdragen
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt:

€ 24    : technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen
€ 40    : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas
€ 200  : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar
€ 360  : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’ 

 

Gift overmaken?
Gebruik ons IBAN-nummer:
NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag

 

Waar kunt u ons vinden?

Het gebied dat de huidige R.K. Parochie H. Willibrord beslaat is nagenoeg identiek aan het domein dat door de illustere heer Aengilbaldus op 1 oktober 704 aan bisschop Willibrordus is geschonken.  Het domein strekte zich uit tussen de riviertjes de Dommel en de Tongelreep. In het noorden werd het begrensd door het naburige dorp Aalst, en in het zuiden door de grenzen van de gemeente Borkel en Schaft.

De huidige parochie telt de volgende kerken en pastorieën:

  • De O.L.V.-Presentatiekerk met pastorie in Aalst-Waalre
  • De H. Nicolaaskerk met pastorie in Valkenswaard;
  • De H. Martinus-kerk in Dommelen
  • De H. Servatius-kerk in Borkel en Schaft
  • De H. Willibrordus-kerk met pastorie in Waalre

Graag willen we met dit welkom ook U uitnodigen om met ons mee te vieren en om, in de mate van het mogelijke, mee te werken aan de opbouw van onze parochie. 

Activiteiten

Geen publieke vieringen tijdens Pasen in verband met maatregelen Corona-virus

De Nederlandse Bisschoppen hebben uitgevaardigd dat alle vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Paaswake en de Paasvieringen van 1e en 2e Paasdag komen te vervallen.
meer >>

Paasviering op de zondag van Pasen uitgezonden op lokale omroepen

Lees hieronder meer over de uitzending via VOS en Studio 040 op Eerste Paasdag.
meer >>

Alle H.H. Missen en parochie-activiteiten zijn tot Pinksteren afgelast.

Het is mogelijk om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
meer >>

Geen bezorging van parochieblad de Torenvalk

maar liggen wel voor u klaar achter in de kerken. U kunt een exemplaar meenemen.
meer >>

Prikbord

In de parochiegemeenschap in Dommelen wordt sinds jaar en dag een knipselkrant bijgehouden. Dit was het initiatief van de onlangs overleden emeritus pastoor Jos Biemans. Meer dan 25 jaar is de knipselkrant met veel inzet en toewijding bijgehouden door Mien Vroon. Hiervoor zoeken we nu een opvolg(st)er.

Per 1 januari 2020 heeft de bisschop een nieuwe penningmeester en secretaris benoemd in het bestuur van onze parochie. Wij wensen Jos Brand en Marion Brenninkmeijer veel succes in hun functie en bidden om Gods zegen.

Pr. Felie Spooren

In de maand oktober houden we in onze parochie op verschillende kerklocaties de informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) die hun dochter of zoon willen aanmelden voor de voorbereiding voor de eerste heilige Communie.

Koster zijn in onze kerk is deel uit maken van de vrijwilligers en een onmisbare ondersteuner zijn van onze geloofsgemeenschap.

Als u interesse heeft, meldt u zich dan bij onze hoofdkoster:

Jan Kanen telefoon 040-2041587

Nicolaas kerk Nicolaas kerk (Valkenswaard)
Martinus kerk Martinuskerk (Dommelen)
Servatius kerk Servatiuskerk (Borkel en Schaft)
Willibrordus kerk Willibrorduskerk (Waalre)
O.L.V. Presentatie kerk O.L.V. Presentatie kerk (Aalst)